شش ماه...

لابد به قول خودت رفتی «روی سایلنت» و با یکی از اون نگاهای مستاصل و ماتت، یک دقیقه ای نگاش کردی و بعد پرسیدی: «آقای دکتر، اگر پدر خودتون بود چی کار می کردین؟»...


(و دیرتر از اون بود که بشه کاری کرد... و شش ماه گذشته... و لابد علیرغم یک عمر، چه یلدای سرد بی سحری بوده امسال...)

/ 0 نظر / 36 بازدید