برای اين دوستان ساليان

هميشه همراهي كرده ايد با من. مي دانم. منتتان هميشه بر سرم ميماند. به حساب نمي آيد آنقدر كه حق بر گردن من داريد. رفاقت را در حق من به آخر رسانده ايد. تا اينجا همپاي من آمده ايد. اين همه مسير صعب و معوج را سايه به سايه ام همراه بوده ايد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ممنونم. تا پايان عمر ممنونم.

 ولي منت را بر من تمام كنيد و الباقي راه را_اگر همچنان سوداي همسفري داريد_پياده طي كنيد.

 باور كنيد شانه هايم ديگر نا ندارند! 

/ 1 نظر / 35 بازدید
زهرا ثمندری

"دوستانی" که دوست شما باشند "بهتر از آب روان"ند و وزن چندانی بر شانه مبارک نگذاشته اند از چه مینالی آقا حسام؟