ای صاحب فتوا...

محسن نامجو، سال ها پیش (که هنوز در ایران بود و مُجاز بود و خیلی حرف ها را نزده بود و خیلی کارها را نکرده بود)، یک آیه از قرآن را متفاوت خواند. سوای این که قصد نامجو واقعا چه بوده، این اقدامش از سوی عده ای توهین تلقی شد. همین چند ثانیه از تک تِرَکی که پیدا بود مشقی شخصی است و به قول خود نامجو، بی اجازه اش به فضای مجازی درز کرده بود، کفایت می کرد تا علما و مداحانی، حکم به تعزیرش بدهند و تا پای مرتد خواندنش پیش بروند.

کاش یکی به همان دسته از علما و مداحان –و دیگرانشان هم- یادآوری کند که چندین سال است، مُد شده، در مجالس رسمی، بعضی نوحه خوان ها –که طرفدار و سینه زن هم کم ندارند- به جای «حسین، حسین» گفتن، «حوع-سن، حوع-سن» می گویند تا با این ترکیب، صدای «بیس» در بیاورند و ریتم تکنو ایجاد کنند و شوری در اندازند. لطفا علاوه بر حکم شرعی دادن درباره «وایبر»، اگر مصلحت حکم می کند و خاطرِ اهل ظاهر مکدّر نمی شود و بیم از شمار افتادن لشکر مریدان نمی رود، یک نظری هم به این بدعت و لعِبی که درگرفته بیندازند. و البته اگر شد، بدعت ها و حریم شکنی های دیگری که به اسم عزاداری ثارالله در می گیرد. راه دوری نمی رود. نام و حرمت ابا عبدالله در میان است.

/ 0 نظر / 52 بازدید