نیجریه و شارلی ابدو و پناهندگی استرالیا و تیم ملی

 

- همین دیروز و امروز ده نفر در نیجر کشته شده اند؛ در تظاهرات اعتراضی مسلمانان علیه نشریه «شارلی ابدو» در پاریس. گویا چند کلیسا هم آتش زده اند و البته منابع هنوز نگفته اند دقیقا چه کسی چه کسی را کشته. رفقایم در نیجر! پاریس در یک کشور دیگر و کلا در یک قاره دیگری است. اگر آتش هم می خواهید بزنید باید دفتر هفته نامه «شارلی ابدو» را آتش بزنید که توی پاریس است، نمادین که نمی شود هر جا دم دست بود آتش زد. کلا لوله تفنگ را باید بگیرید یک ور دیگری. حالا این ده نفری که کشته شده اند از تظاهرکنندگان بوده اند؟ پلیس بوده اند؟ مسلمان بوده اند؟ مسیحی بوده اند؟ دقیق اعلام نشده. از هر طرف که باشند جای تاسف و دریغ دارد. من تظاهرات و اعتراض و اعلام انزجار را می فهمم ولی دیگر توی مانور که کسی اسیر نمی شود! خلاصه قضیه از «آهنگر» و «مسگر» و «بلخ» و «شوشتر» گذشته؛ ضرب المثل تازه باید بسازیم.

- از آن طرف، پناهجویانی که غیرقانونی – با وجود همه اخطارهای دولت استرالیا و اتمام حجت بابت نپذیرفتن مهاجر غیرقانونی – خودشان را رسانده اند به آب های این کشور و فعلا در کمپی در جزیره «مانوس» نگهداری می شوند، همین یکی، دو روزه اعتصاب کرده اند. یعنی نمی دانم اسمش دقیقا چیست؛ طی یک شورش در اعتراض به وضعشان، اختیار کمپ را خودشان در دست گرفته اند و نیروهای دولتی را بیرون کرده اند و راه نمی دهند. الان این اعتصاب است؟ خودگروگان گیری است؟ الان کی کی را زده؟ یعنی الان پناهندگان هستند و خودشان و کمپ! رفقای من در استرالیا! بازی این شکلی است که شما باید یکی را گروگان بگیرید که به حرفتان گوش کنند یا مثلا از کمپ بریزید توی خیابان. حالا با این وضع کی باید چه کار کند دقیقا؟

- این طور که دارد پیش می رود امشب باید یک جلسه توجیهی برای بچه های تیم ملی بگذارند، مفصلا توجیهشان کنند که توی بازی فردا با امارات، باید فقط به دروازه روبه­رو گل بزنند. که تازه آن هم بستگی دارد کدام طرفی ایستاده باشند...

- راستی برادران مسلمان نیجر که - به حق - بر نام پیغمبر رحمة للعالمین مان غیرت دارند و نشان دادند که اهل کارزار هم هستند، کاش وقتی «بوکوحرام» 270 دختر جوان را در همسایه جنوبی شان - نیجریه - یکجا می دزد و گروگان می گیرد هم یک غیرتی بجنبانند.

/ 0 نظر / 206 بازدید