فتنه اي … از نزاع مي ترسم               مي كني امتناع، مي ترسم

در همين چند لحظة آغاز                     از زمان وداع مي ترسم

 در دلم حسّ تازه مي سازي                من از اين اختراع مي ترسم

 خيره ماندن به قامتت سخت است         آخر از ارتفاع مي ترسم

 ناز بفروش، ما خريداريم                       من ز دُزدِ متاع مي ترسم

 مي روي و من ابتدا گفتم                     از زمان وداع مي ترسم

 

/ 5 نظر / 30 بازدید
کيميا

اين شعر عشقولانه است آيا؟

پیشوا

دارمت برو دارمت....تو و ترس؟!!!

کیمیا

همیشه عادت دارین جواب کامنت ندین؟!

هادی مقدم دوست

شعر تو قيمتی است اما بنده از ابتياع می ترسم شعر نفروش شاعر باش از صدا بی سماع می ترسم

حالا

شعر تو قيمتی است اما من کمی از ابتياع می ترسم شعر نفروش لیک شاعر باش از صدا بی سماع می ترسم