بیا و...

 

بیا و کمتر از این آتشم بزن زیبا

 

و کم قشنگ تر از این همه قشنگی باش

 

 

چه تنگ می شود این دل، تو خوب می دانی...

 

بیا و کمتر از اینی که هست سنگی باش

/ 5 نظر / 38 بازدید
سونیا

چه غمی داشت.

مریم

بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است؟

حدیث

سنگی بودنش دست خودش نیس شاید...بهش خرده نگیر (:

زهرا ثمندری

اگه میخواست "کمتر"باشه که "زیبا" نبود...

4m1n j00n

بیا و کمتر از اینی که هست سنگی باش