گرگ بیابان

 

 

 

علی کوچیکه... 

 

 

(دانلود یا شنیدن)

 

 

(دانلود یا شنیدن از جایی دیگر) 

 

 

شعر: فروغ فرخ زاد (با تلخیص)

 

موسیقی: کریستوف رضاعی (آلبوم "کنعان")

 

گفتار: هری هالر

 

 

تکثیر این فایل مجاز است!

باز هم لالایی نوشته ام و گفته ام...

 

 

گفتار من

با بهره از آثار جاودانه هایی چون: داریوش اقبالی، ویگن و گوگوش

 

 

 

 

 

 لالایی (دانلود)

 

 

لالایی (دانلود از سایتی دیگر)

"فردا شکل امروز نیست"؛ "نادر ابراهیمی" این بخش از مرامنامه نانوشته اش را بر پیشانی مجموعه ای از داستانهایش گذاشت. این مجموعه داستان، به چاپ سوم رسیده بود که من خریدم. چاپ اولش برمی گردد به سال 68. داستانی در این کتاب هست که در انتهایش نوشته اند: "چاپ اوّل: 1359". خواندنی است. نامش را گذاشته: "وقتی سری تکان دادی..." دیگر داستانهای کتاب هم، کلی مزّه و خاصیت دارند. اما این یکی را این روزها جور دیگری دوست دارم. دوست داشتم شما هم بخوانید. دوست داشتم خودم برایتان بخوانم. خواندم. داستان را در دو قسمت آپلود کردم تا بشود فایلها را به ترتیب، سر فرصت دانلود کرد؛ به هر حال نه حوصله دانلودهای طولانی هست، نه شاید خطها اجازه بدهند. اگر هم اینها را نتوانستی یا نخواستی بشنوی، داستان را نخوانده نگذار.

 

- وقتی سری تکان دادی(قسمت اول)

- وقتی سری تکان دادی(قسمت دوم)

 

RSS Feed

Wolf of Desert