گرگ بیابان

«بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم...»
بالاخره یه روزی طی یه تحقیقی معلوم می شه حضرت حافظ هم پلیپ داشته.

‫#‏وضع_مملکت‬
‫#‏وضع_دنیا‬

 

RSS Feed

Wolf of Desert