گرگ بیابان

این دیگه چه مُد مزخرفیه: «می‌شه اول منو راه‌بندازید، ماشینم بد جاست...»

 

RSS Feed

Wolf of Desert