گرگ بیابان

بعضی از این رفقای مداح خیلی ملاحظه کارن؛ برای محکم تر سینه زدن و دم گرفتن جمعیت، هی می فرمان: «اجرتون با امام حسین»، بعد آخر مجلس، خودشون چک اجرشونو از صابخونه می گیرن می رن. لابد می خوان دیگه وقت آقا رو نگیرن ما زودتر به اجرمون برسیم. همچین ملاحظه کارایی هستن.

 

RSS Feed

Wolf of Desert