گرگ بیابان
اسمی که... :: چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٥
هدف گیری :: شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٤
خلقت ما :: جمعه ٩ بهمن ۱۳٩٤
تاکسیران :: شنبه ٧ آذر ۱۳٩٤
مداحی :: شنبه ٢ آبان ۱۳٩٤
زیباسازی :: شنبه ٤ مهر ۱۳٩٤
یکشنبه ۳ خرداد ۱۳٩٤ :: یکشنبه ۳ خرداد ۱۳٩٤
بیست و پنجم فروردین :: سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٤
هفدهم اسفند :: یکشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۳
چهارشنبه ۳ دی ۱۳٩۳ :: چهارشنبه ۳ دی ۱۳٩۳
نام ها و نشانه ها :: جمعه ۱٤ آذر ۱۳٩۳
ای صاحب فتوا... :: سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۳
حریفان را نه سر ماند و نه دستار :: چهارشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۳
ما هم... :: چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۳
درایورها :: یکشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۳
جهانی می شویم :: دوشنبه ٥ خرداد ۱۳٩۳
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
هنوز چشممون پیِ کلیده... :: یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٢
مدیر :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
«ماری» یعنی «لیلا» :: سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢
حذف ارز مرجع... :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
جوّ والیبالی :: سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢
دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢ :: دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢
پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢
بیست و چهارم :: جمعه ٢٤ خرداد ۱۳٩٢
رادیو داستان-2 :: پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٢
چاق و لاغر :: پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
سوال :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
غروب جمعه :: جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
کنجکاوی :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
همچنان... :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
غر زدن گوشه اتاق پذیرایی :: شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱
همه عمرم... :: شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱
کمی بیشتر :: سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱
دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱
پایان شاگردی :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱
ناخودآگاه :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱
جواهر :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱
چه کاری کرد با این دل... :: پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱
کاری بکن :: چهارشنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۱
بیا و... :: پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩۱
چاره... :: چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۱
نباشی... :: یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱
قشنگ تر :: شنبه ٦ آبان ۱۳٩۱
یادم :: سه‌شنبه ٢ آبان ۱۳٩۱
خانوم :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
سفر :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
هم دستی :: یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱
گپ :: سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
من و تو :: سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱
یه روزی... :: یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱
دل من :: دوشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۱
کاش :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱
عینک آفتابی :: جمعه ۱۳ امرداد ۱۳٩۱
شب به گلستان، تنها... :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
لالایی-2 :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱
چگونه باید به کیوسک برویم؟ :: پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱
بهانه :: چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱
نسل کوله پشتی :: پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
عصرانه :: شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
کلید داران لحظه های خاص :: یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱
خسته ها :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱
لالایی :: دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۱
ترانگی :: دوشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۱
به احترام بهار... خبردار... :: چهارشنبه ٢ فروردین ۱۳٩۱
مورینیو :: سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳٩٠
مرام :: جمعه ٢۸ بهمن ۱۳٩٠
سیر :: پنجشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٠
ناموس :: جمعه ۱٤ بهمن ۱۳٩٠
در ستایش نفر سوم :: پنجشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٠
افتخار به دوستان، با حضور رضا کیانیان! :: چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠
پرسش :: دوشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٠
سراغ... :: چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳٩٠
قرار نبود... :: چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠
آقای گُل :: جمعه ٢ دی ۱۳٩٠
در خانه :: جمعه ٢ دی ۱۳٩٠
ترجمه :: شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٠
چه شود! :: شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٠
چهارشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٠ :: چهارشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٠
چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩
مهتابی :: شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
بارون :: شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٩
ه :: چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩
به قلم من، از زبان امیرکبیر(برای بیستم دیماه-سالمرگش) :: چهارشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٩
جمعه ۱٠ دی ۱۳۸٩ :: جمعه ۱٠ دی ۱۳۸٩
ماشین تحریر :: یکشنبه ٥ دی ۱۳۸٩
باغچه :: دوشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٩
مسافر :: سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٩
جعبه آینه :: شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٩
به این می گن... :: دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩
بیلیاردباز :: پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٩
قواعد-3 :: دوشنبه ۸ آذر ۱۳۸٩
قواعد-2 :: جمعه ٥ آذر ۱۳۸٩
لوگ :: شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٩
برای مهری که رفت... :: سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٩
شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩ :: شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
یه مرد بود، یه مرد؛ خودش بود، خودش...(برای نهم شهریور برفی) :: چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٩
جمعه ٥ شهریور ۱۳۸٩ :: جمعه ٥ شهریور ۱۳۸٩
سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٩
شنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٩ :: شنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٩
ساده نیست :: سه‌شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٩
سه‌شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٩
شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٩ :: شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٩
مباهله :: دوشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٩
سجاوندی :: شنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٩
قرمزته :: دوشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٩
توصیه :: پنجشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٩
دوشنبه ٧ تیر ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٧ تیر ۱۳۸٩
رادیو داستان :: جمعه ٢۱ خرداد ۱۳۸٩
معروف :: یکشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٩
یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩
یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
قرصها را باید خورد :: پنجشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٩
ما خودمان را باختیم برادر! :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
جمعه ۱٤ اسفند ۱۳۸۸ :: جمعه ۱٤ اسفند ۱۳۸۸
قواعد-1 :: دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۸
قهر :: پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸۸
وقتی بارون می زنه :: سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸۸
شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۸ :: شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۸
حواسمو پرت کن... :: یکشنبه ٤ بهمن ۱۳۸۸
به سلامتی! :: پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۸۸
برای خودکشی نکردن :: یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۸
بچه های رفیق ما :: چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳۸۸
از یابنده تقاضا می شود... :: یکشنبه ٢٠ دی ۱۳۸۸
ما اینیم! :: چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۸
راهنمایی و رانندگی :: پنجشنبه ۳ دی ۱۳۸۸
fairytale :: پنجشنبه ۳ دی ۱۳۸۸
کله رو بپا! :: جمعه ٢٩ آبان ۱۳۸۸
هواشناسی :: سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۸
پرهیز؛ نوع A :: یکشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸۸
ای عامل بدبختی... :: شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸۸
به بهانه زلزله هفته گذشته در تهران :: شنبه ٢ آبان ۱۳۸۸
چهارشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸۸
شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸۸ :: شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸۸
شنبه ٤ مهر ۱۳۸۸ :: شنبه ٤ مهر ۱۳۸۸
دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸۸ :: دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸۸
دوشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸۸
جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۸۸ :: جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۸۸
شنبه ٧ شهریور ۱۳۸۸ :: شنبه ٧ شهریور ۱۳۸۸
چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳۸۸
امثال و حکم :: پنجشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸۸
آیین :: پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸۸
اعتراف :: یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸۸
شغل :: یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۸
لیست خرید :: چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸
بوق :: شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۸
ماه من :: سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸۸
آفتاب مهربانی... :: شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸
قانون... ولی هر قانونی هم نه ها! :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸
شعار :: پنجشنبه ٤ تیر ۱۳۸۸
تنویر :: دوشنبه ۱ تیر ۱۳۸۸
"من مش حسن نیستم..." :: جمعه ٢٩ خرداد ۱۳۸۸
...ولی یه کمی کوتاه بیا :: شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸۸
یاد :: چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۸
تکرار بی کلیشه :: شنبه ٢ خرداد ۱۳۸۸
گل نازم... :: دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
کلمه ها سرهم نمی شن! :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
آیه :: شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
کاسب خوش ذوق :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
با همکاری سعدی :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
کار جهان :: چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۸
به آقای تربیت بدنی :: سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸۸
مساله این است... :: جمعه ٧ فروردین ۱۳۸۸
مرد عنکبوتی :: چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧
سفر با هیئت همراه :: چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٧
احترامی دوست داشتنی و البته حالا؛ مرحوم :: یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٧
یادگار :: جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۸٧
برای روشن تر شدن :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧
من و... :: پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧
اینجا تهران است، رادیوی من :: جمعه ٢٠ دی ۱۳۸٧
هوای تو (٢) :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧
سی دی، عکس، شو... نسخة اصل «دل ایدل»! :: دوشنبه ٩ دی ۱۳۸٧
هوای تو (١) :: سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٧
نشانی :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٧
خداحافظی :: پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٧
باز :: چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٧
گم شدن :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٧
مادر(ها) :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٧
شتری خفته است در پسِ در :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧
ناخوبی :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
جبر :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٧
جمعه شب ها... :: سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳۸٧
پیام مخابراتی :: یکشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٧
دو قدم مانده به... :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٧
نتیجه :: یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٧
جنگ :: دوشنبه ۸ مهر ۱۳۸٧
پنجشنبه ٤ مهر ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٤ مهر ۱۳۸٧
وعده :: چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٧
دوشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٧
آرزو به دل مانده ی جهانگردی :: پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٧
روزی، روزگاری...مطبوعات :: دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٧
غریق :: چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧
یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٧ :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٧
برات هر لحظه شعری... :: پنجشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٧
این روزها (3) :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٧
این روزها (2) :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٧
پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٧
من هم دوستت دارم :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٧
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٧
دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٧ :: دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٧
مسالتن! :: دوشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٦
امروز :: پنجشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٦
اين روزها... :: پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٦
جمعه ۱٤ دی ۱۳۸٦ :: جمعه ۱٤ دی ۱۳۸٦
پنجشنبه ٦ دی ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٦ دی ۱۳۸٦
چهارشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٦
پنجشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٦
شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٦
شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٦
شب سوم :: دوشنبه ٥ آذر ۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٦
هفته ای که گذشت :: دوشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٦
دوشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٦
دوشنبه ٧ آبان ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٧ آبان ۱۳۸٦
پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۸٦
شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٦ :: شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٦
کوتاه از رفتنِ شهر الله :: شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٦
یکشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٦
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٦ :: شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٦
همين يادم مانده: يازده نفر با دستهايی روی شانهء هم :: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٦
جمعه ۱٥ تیر ۱۳۸٦ :: جمعه ۱٥ تیر ۱۳۸٦
دعوا(۲) :: سه‌شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٦
برای اتفاقات مهم! :: شنبه ٥ خرداد ۱۳۸٦
برای نمايشگاه کتاب٬ به بهانه اختتاميه! :: سه‌شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
دعوا :: پنجشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٦
شعله ها چشمک نمی زنند :: چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٦
عشق؛ مدل۸۶ (۲) :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٥
عشق؛ مدل 86 (1) :: جمعه ٢٧ بهمن ۱۳۸٥
چنين کنند بزرگان! :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٥
درباب تیپ؛ اين امر خطير (۲): :: سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳۸٥
درباب تیپ٬ اين امر خطير (۱): :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳۸٥
كاملا شخصي(به احترام دل خودم و به ياد بخشي از روشني هاي كودكي¬ام) :: جمعه ۱٠ آذر ۱۳۸٥
بی عنوان :: جمعه ۱٩ آبان ۱۳۸٥
باتو٬بی تو :: شنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٥
و اينک افتخارات من! :: پنجشنبه ٦ مهر ۱۳۸٥
سه کلام حرف :: پنجشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٥
برای تازه داماد :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٥
دولت الکترونيک :: چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٥
اين ساليان... :: یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٥
اين رفقای پرماجرا... :: دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٥
اشعار بزمی۲ (اندر احوالات ساقی های معلوم الحال و می گساران معلوم الحال تر!) :: پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳۸٥
با پايان جام هجدهم :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٥
جواب «نامه» رسيد! :: دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٥
تی ضر تبليغاتي :: دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٥
مشاغل حساس! :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٥
نامه :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
ميهمان داريم! :: جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
الغرض٬ در خصوص بچه و زن... :: جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٥
بازاريابی! :: پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٥
شعر رژيمی(کم هجا)! :: سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳۸٥
از دفترچه خاطرات يك دانشجو (در پنج پرده) :: دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٤
نوبتِ خيانت پيشگي :: دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٤
شب دهم :: پنجشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٤
چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳۸٤
جمعه ٢۳ دی ۱۳۸٤ :: جمعه ٢۳ دی ۱۳۸٤
دوشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٤
هنر سينما! :: دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٤
جمعه ٢٥ آذر ۱۳۸٤ :: جمعه ٢٥ آذر ۱۳۸٤
اشعار بزمي! :: سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٤
برای ۷ مهر؛ روز آتشنشان :: یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٤
عجم زنده کردم... :: سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٤
شاهکار :: دوشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٤
خدمت رسانی :: چهارشنبه ٥ امرداد ۱۳۸٤
باز هم از تو... :: پنجشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٤
که از بوی دلاويز تو مستم... :: سه‌شنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٤
ما با سيد رفيقيم :: پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٤
تمام شد! :: پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٤
معری از ماعر معاصر!(۲) :: پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٤
بهاريه :: شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۳
معری از ماعر معاصر(۱) :: چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۳
پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۳
حرفهای کاری!(دوبيتی) :: یکشنبه ٢٠ دی ۱۳۸۳
حرفهای کاری!(رباعی ها) :: چهارشنبه ٩ دی ۱۳۸۳
برای جماعت ۱۶ آذر! :: سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸۳
برای سيد خندان! :: چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۳
جمعه ۱٠ مهر ۱۳۸۳ :: جمعه ۱٠ مهر ۱۳۸۳
شيرين زبان! :: جمعه ٢٠ شهریور ۱۳۸۳
يادگاری! :: پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳۸۳
باز هم باد! :: یکشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸۳
براي آنها كه سالي در هجدهم تير، جوگير شدند: :: جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۳
برای سيمای ديدنی :: سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳۸۳
عاشقانه ها :: جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۳
گلستان آسمانی :: یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۳
يک حس جديد :: دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸۳
همين روزها :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۳
بهاريه :: سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳۸۳
یکشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٢
برای حماسه اول اسفند :: دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٢
برای ۲۵ بهمن؛ اين روز مبارک :: پنجشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٢
برای انتخابات؛‌‌‌‌‌‌‌اين امر خطير(دوبيتی ها) :: دوشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٢
انقلاب :: شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٢
برای انتخابات؛اين امر خطير(رباعيات) :: شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٢
رباعی آماری :: دوشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٢
یکشنبه ٥ بهمن ۱۳۸٢ :: یکشنبه ٥ بهمن ۱۳۸٢
حديث نفس ٬با چاشنی اکبرلو :: پنجشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٢
لطف دوستان :: جمعه ۱٩ دی ۱۳۸٢
رمضان‹حرف آخر› :: سه‌شنبه ٤ آذر ۱۳۸٢
رباعی پروتوکلی! :: چهارشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٢
يک ماجرای واقعی :: چهارشنبه ٩ مهر ۱۳۸٢
جمعه ها پيشکش! :: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٢
الهه جنگ قايم شد :: پنجشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٢
ای روزهای فردا٬ای يادهای شيرين... :: پنجشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٢
برای روز خبرنگار با تاخير :: چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٢
چه حرفها که آدم ميشنود! :: دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٢
دو رباعی مربوط! :: چهارشنبه ۸ امرداد ۱۳۸٢
خودکرده را تدبير نيست :: دوشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٢
دوشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٢ :: دوشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٢
"جوان" حکايت ديگريست :: چهارشنبه ۱ امرداد ۱۳۸٢
برای کيوان که چشمانش نور دوباره گرفت :: شنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٢
برای اين دوستان ساليان :: سه‌شنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٢
تبريک به يک دوست :: چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٢
برای۱۸تيرٍِِ؛اين روز تاريخی و باحال :: سه‌شنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٢
افتتاحيه :: سه‌شنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٢

 

RSS Feed

Wolf of Desert